Rješavanje sporova

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi:

Internetsko rješavanje sporova

Trgovac trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.